ISO 13485课程考试,拿到
ISO 9001课程考试免费
限时优惠-结束2022年9月29日,

opdi uvjeti koriztenja i Pravila privatnosti

KONTAKTIRAJTE NAS

Ili nas nazovite na

+1 (646) 759 9933

Posljednji put azurirano: 09。lipnja 2022。

Ovi opvjeti i pravila privatnosti(“uvjeti”,“uvjeti koriztenja”)uvvju pravila koriztenja svih internetskih stranica od kojih se sastoje Advisera和Conformio web stranice u vlasniztvu Advisera专家解决方案d.o.o(“Advisera”,“nas”,“mi”,ili“naoso”),dostupne na internetskim adresama Advisera.com, Conformio.com i njhovim poddomenama(“web stranice”),te uzajamna prava i obaveze vezane za prujanje i koriztenje usluga, proizvoda, materijala,funkcionalnosti i drugih sadrjaja dostupnih putem网络stranica。

Ovi Uvjeti se primjenjuju na sve korisnike Web strica。Prilikom prvog pristupa, odnosno prvog koriztenja Web stranica korisnik se upoznaao njihovim sadrajjem i u cijelosti razumije i prihvata prava i obveze koje proizlaze iz koriztenja usluga, proizvoda, materijala, funkcionalnosti i drugih sadrjaja dostupnih putem Web stranica。Ukoliko ne privvatate bilo koju odredbu ovih Uvjeta, molimo da ne koristite Web stranice。

Na koriztenje odrezheih usluga, proizvoda, materijala, funkcionalnosti i drugih sadrajja dostupnih putem Web stranica mogu se takovier primjenjivati posebne odredbe o kojima ele korisnici biti posebno obavijejteni Na prikladan najin。

pridraviamo pravo izmjene ili dopune ovih Uvjeta, jednostrano, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave, o vemu teemo sve korisnike pravovremeno obavijestiti putem odgovarajupe obavijesti na Web stranicama。vasa je obaveza da Uvjete povremeno ponovno protiitate kako biste bili upoznati s eventualnim izmjenama ili dopunama。koriztenjem Web stranica nakon izmjena ili dopuna ovih Uvjeta, u cijelosti potvrougjete, razumijete i privavate njihov sadraj。Nadalje, pridrzhaavamo pravo izmijeniti saddrajaj, izgled ili lokaciju Web stranica, kao i usluga, proizvoda, materijala, funkcionalnosti i drugih sadrjaja dostupnih putem Web stranica, jednostrano, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave。我的诺西莫·奥戈夫诺斯特扎特图·科贾比·伊兹姆耶纳莫格拉·纳斯塔蒂·科里斯尼玛伊特莱姆·奥索巴玛乌斯维齐·戈尔奥皮萨尼赫·伊兹姆耶纳。

萨德尔ŽAJ WEB STRANICA

Putem Web stranica korisnicima su dostupne sljedevee usluge, proizvodi, materijali, funkcionalnosti i sadraji: softver kao usluga u oblaku, obuke, prezentacije, tagvi, forumi, ovlanci, predloucci, obavijesti drugi sadraji(“sadraji (i)”)。

Web stranice sadrie Adviserine vlastite sadraje, kao i sadraje korisnika, te Adviserinih suradnika ili treraih osoba。

uloualnim。

Zabranjeni萨德尔ž这个地方

Zabranjeno je objavljivanje, slanje, uvvitavanje ili razmjena bilo kakvih sadrajja kojima se povrjevaju kojima, obmanjujuih, uvredljivih, vulgarnih, prijeteih, rasistikih ili kovinistivkih sadrajuju prava intelektualnog vlasnitva, sadrjaja kojima se neovlavteno otkrivaju osobni podaci se povrjevuje pravo na privatnost drugih korisnika ili treraih osoba,kao i svih drugih sadraja kojima se mooe prouzrovititi stteta Adviseri, drugim korisnicima ili treheim osobama(“Zabranjeni sadraji”)。

Interaktivni萨德尔ž这个地方

Web stranice sadrie internetske stranice i rubrke nanjenjene interakciji sa ili izmeou korisnika na najin da im se omoguguguje slanje, uviitavanje, objavljivanje, razmjena i uzajamno koriztenje informacija, komentara, recenzija, preporuka, miljenja, stavova i drugog mogujeeg sadrajja, te drugi najini sudjelovanja u funkcionalnostima, uslugama i drugim sadrajima dostupnim putem Web stranica (u daljnjem tekstu: Interaktivni sadrajaj)。Pristup pojedinim dijelovima Interaktivnog sadrzhaa, odnosno njihovo prujanje ili koristtenje omoguievi su iskljuivvo registriranim korisnicima。Interaktivni sadrajy veemo posebno obiljevititi, uvijek kada to omoguvoava najin njegove objave ili uporabe。

Objavljivanje Interaktivnog sadrajja na Web stranicama ne znaii da potvrvvjemo, odobravamo, preporuujemo, promijeemo ili na drugi najin podraviamo u njemu navedene informacije, navode ili jninjenice, stavove, milljenja ili zakljujke。

pridrzhaavamo pravo nadzora nad Interaktivnim sadrajem koji je javno dostupan, koliko je to mogue s obzirom na navinin njegove objave i uporabe。梅塔提姆,ne vrimimo kontrolu niti konzistentan nadzor nad svim Interaktivnim sadrajjem, te stoga ne jamimimo za tovnost, istinitost, podrijetlo, sadrajaj ili dostupnost。

Za sve primjedbe i obavijesti u svezi Interaktivnog sadrzhaa, molimo kontaktirajteAdvisera podršku.Obvezujemo se odmah po primitku odgovarajuie obavijesti ukloniti protupravni Interaktivni sadraj。Nadalje, pridrzhaavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da moomeno izmijeniti, ukloniti ili odbiti objaviti pojedini Interaktivni sadraj, u cijelosti ili djelomivno, bez prethodne najave i bez obrazloenja, prema vlastitoj procjeni ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treele osobe, iz bilo kojeg razloga, a prvenstveno zbog povrede odredbi ovih Uvjeta。

Slijedom gore navedenog, ne snosimo odgovornost za eventualnu ittetu koja bi mogla biti prouzroroevena korisnicima ili trevim osobama u svezi s objavljivanjem ili neobjavljivanjem, uklanjanjem, koriittenjem ili oslanjanjem na bilo koji Interaktivni sadraj。

Poveznice na tresie internetske stranice

网页stranice mogu sadrzhaavati poveznice na druge internetske stranice u vlasniztvu Advisere, kao i na internetske stranice treiih osoba(“poveznice”)。波维兹尼斯,波塞伯诺,奥比耶维奇,乌维耶克,卡德,奥莫古洛瓦,纳辛,恩吉霍夫,奥诺斯诺,乌波拉贝。

Objavljivanje Poveznica Web stranicama ne znaii da potvrvvjemo, odobravamo, preporuujemo, promiemo ili na drugi najin podraviamo na njima dostupne informacije, navode ili jninjenice, stavove, milljenja ili zakljujke。

那vrimo kontrolu niti nadzor nad sadrajima dostupnim putem Poveznica, te stoga Ne jamjimo za njihovu tovnost, istinitost, podrijetlo, sadrajaj ili dostupnost。

我的小宝贝,我的小宝贝,我的小宝贝,我的小宝贝Advisera podršku.Obvezujemo se odmah po primitku odgovarajuie obavijesti ukloniti Poveznicu koja sadrzi ili upupupuje naZabranjeni萨德尔žaj

Nadalje, pridraviamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da moomeno ukloniti bilo koju Poveznicu, bez prethodne najave i bez obrazloenja, prema vlastitoj procjeni ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treele osobe, iz bilo kojeg razloga, a prvenstveno zbog povrede odredbi ovih Uvjeta。

Slijedom gore navedenog, ne snosimo odgovornost za eventualnu ittetu koja bi mogla biti prouzroevena u svezi s objavljivanjem, uklanjanjem ili koriztenjem bilo koje Poveznice, odnosno oslanjanjem na bilo koji sadrraj dostupan putem Poveznice。

奥格拉瓦万耶那网stranicama

Oglasne sadraje uvijek veemo posebno obiljevititi kao takve。Objavljivanje oglasnih sadrajja na Web stranicama ne znaavi da potvrvvjemo, odobravamo, preporuujemo, promivvemo ili na drugi najin podraviamo oglaivaoe, njihove proizvode ili usluge。

奥格拉瓦瓦伊苏涅扎维斯尼波杜泽特尼基的小岛苏乌扎贾姆那普拉瓦伊奥维兹格列德奥格拉瓦瓦尼亚的putem网络stranica乌扎维尼putem zasebnih ugovora。stooga nismo ukljuiei u odnose koje eventualno uspostavite s oglaivaivima u svezi njihovih reklamnih sadrzhaja dostupnih putem Web stranica。我的家乡,我的家乡,我的家乡,我的家乡,我的家乡。takovier, sve primjedbe i obavijesti u svezi oglavavanja, molimo, uputite izravno oglavavaou。

布杜里达内维里莫kontrolu尼提nadzor nad sadrajajima dostupnim putem oglaavianja, ne jamjimo za njihovu tovnost, istinitost, podrijetlo, sadrajaj ili dostupnost。我是,我是,我是,我是,我是,我是,我是,我是,我是,我是Zabranjeni萨德尔žaj.Stoga pridrzhaavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da moomeno ukloniti pojedini oglasni sadraj, bez prethodne najave i bez obrazloenja, prema vlastitoj procjeni, na zahtjev oglaivava ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treele osobe, iz bilo kojeg povrede odredbi ovih Uvjeta。

Oglasni sadrraj koji sadrki ili predstavljaZabranjeni萨德尔žajObvezujemo se ukloniti odmah po primitku odgovarajuie obavijesti poslane nakontakt adresuobjavljenu na Web stranicama。

Slijedom gore navedenog, ne snosimo odgovornost za eventualnu ittetu koja bi mogla biti prouzroevena u vezi s objavljivanjem ili uklanjanjem bilo kojeg oglasa, odnosno oslanjanjem na njegov sadrajj。

natjejaji, nagradne igre i promocije

斯维·纳特耶扎吉,那拉德涅·伊格里·乌夫杰特耶(zajedno " promocije ")Ukoliko sudjelujete u nekim Promocijama, molimo pregledajte primjenjiva pravila, te naa pravila privatnosti。Ako su pravila Promocije u suprotnosti sa ovim Uvjetima, primjenjivati e se pravila Promocije。

科瑞ŠTENJE WEB STRANICA

Nije dopuš塔诺河(u daljnjem tekstu: nedopuuteno postupanje):

 • korisniku ili bilo kojoj trehvoj osobi;
 • Objavljivanje, uviitavanje, razmjena ili slanjeZabranjenih萨德尔žaja
 • objavljivanje, uviitavanje, razmjena ili slanje sadrajja za koje korisnik zna ili ima opravdani razlog vjerovati da su neistiniti ili lazini, a ije bi koriztenje moglo prouzrovititi ittetu Adviseri, drugim korisnicima ili trezheim osobama;
 • lahnno predstavljanje sa svrhomm prijevare ili obmanjivanja Advisere, drugih korisnika ili trexih osoba;
 • objavljivanje, uviitavanje, razmjena ili slanje neeljenih priopgenija ili drugih sadrjajh komercijalne ili maliciozne naravi Adviseri, drugim korisnicima ili trehyim osobama, bez prethodnog zahtjeva ili pristanka, posebno ukljujujuqi priopgenija, odnosno druge sadrjaje istovjetnog ili slivnog sadrjaja;
 • namjerno objavljivanje, uviitavanje, razmjena ili slanje sadrajja koji sadrere razhunalne viruse, crve, programkoji mogu imati za posljedicu ometanje ili sprjejavanje urednog rada Web stranica, odnosno ojeteendeje ili uniittenje bilo kojeg rajuunalnog programa ili bilo koje rajuunalne i druge preme u vlasnivtvu Advisere, drugih korisnika ili treiih osoba;
 • neovlateno prikupljanje, obrada ili koriztenje osobnih podataka korisnika Web strica ili tretreih osoba;
 • 新拉夫拉滕诺贾维诺伊利prikriveno oglavavanje (verbalno ili grafivko predstavljanje roba, usluga, osobnih imena, imena tvrtki, naziva, zaittitnih znakova (registriranih ili neregistriranih robnih I usluzhenih iigova), djelatnosti I sl.)。

Korisnici ili treve osobe ele biti zakonski odgovorni za nepridrajanje odredbi ovih Uvjeta vezanih uz nedopuutena postupanja ili Zabranjenje sadraje, a posebno za eventualnu ittetu koju su takvim postupanjem prouzrojiliadviseri, drugim korisnicima i/ili tredhimosobama。

pridravio pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da moomeno zatvoriti korisniyuki rajunzbog nedopuuvtenog postupanja ili drugog protupravnog postupanja korisnika, ili druge povrede ovih Uvjeta koju ocijenimo ozbiljnom, ito bez prethodne najave i bez obrazloenja, prema vlastitoj procjeni ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treele osobe。

Slijedom gore navedenog, ne snosimo odgovornost za eventualnu ittetu koja bi mogla biti prouzroevena korisniku, drugim korisnicima ili trevim osobama zbog nedopuutenog postupanja ili pak zatvaranja korisniovkog rauuna u skladu odredbom prethodnog stavka。

Registracija Korisnika

Pristup sadrajima dostupnim putem Web stranica i njihovo koriztenje je dostupno prvenstveno registriranim korisnicima。Pristup odreigenm informacijama, funkcionalnostima, uslugama i drugim sadrajima dostupnim putem Web stranica, odnosno njihovo djelomiovno ili potpuno koriztenje, je omoguenneregistriranim korisnicima。Svaka referenca na korisnike u ovim Uvjetima obuhavata i registrirane i neregistrirane korisnike。

你的名字是什么?你的名字是什么?你的名字是什么?你的名字是什么?

Za registraciju korisnik mora prihatiti sva ovdje navedena pravila o registraciji, provesti postupak registracije, dati tozine, potpune i istinite podatke, te odabrati korisnijko ime lozinku。Kao korisnijko ime ne moette koristiti ime drugge osobe ili subjekta, ili koje nije zakonski dostupno za koriztenje, naziv ili oznaku koji su predmet prava drugge osobe ili subjekta bez odgovarajuajeg odobrenja, ili ime koje je uvredljivo, vulgarno ili opsceno。Takva korisniieka imena bit e brisana bez prethodne obavijesti。登记处,科里斯尼卡,科斯尼卡,莫古哈,萨摩兹,别祖夫杰诺,普里瓦恩杰,奥夫杰,乌夫杰特,我苏glasnost, za,普里普简耶,我,科里滕杰,osobnih, podataka, u, skladu, s,瓦杰维姆,扎孔尼,奥德巴玛,我奥德巴玛,普拉维拉,私人的,科亚,苏,萨斯塔夫尼,迪奥,奥夫塔,乌夫杰特。registry acijom svaki korisnik dobiva vlastiti korisnikovsky rajunn。

Vi ste odgovorni za zuvanje podataka za provjeru autentivnosti, ukljuujujui lozinku, koje koristite za pristup Web stranicama, kao i za sve aktivnosti ili radnje u sklopu podataka za provjeru autentivnosti, bilo da su vivi podaci sa naih Web stranica ili usluga tree strane。

slaete se da neeete otkrivati,我的名字,我的名字,我的名字。Obavezni ste nas informirati odmah po saznanju o krenju sigurnosti ili neovlatenom koriztenju vaseg korisniovkog rauzuna。

我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你。登记,普里斯塔杰特,普里斯塔杰,奥巴维杰,维赞恩兹,行政管理,伊利,克里斯坦杰,斯德拉贾,伊兹达杰,伊利,菲齐克,奥索贝,伊利,伊梅努杰,伊利。

Zatvaranje

Mi moomeno zatvoriti ili suspendirati vaso korisniyuki rajuni, bez prethodne obavijesti ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga i bez ogranienja, ukoliko prekriite Uvjete。

我爱你,我爱你,我爱你。Ukoliko Vi zeelite da zatvorite korisnikovsky rajunn, moeete jednostavno prestati koristiti Web stranice。

TAJNOST

U slujaju da Advisera ili Vi dobijete pristup povjerljivim podacima treve strane tijekom koriztenja Web stranica, strana koja dobije takve podatke e uvati njihovu tajnost na isti najin na koji uva tajnost slivnih vlastitih povjerljivih podataka, ali U svakom slujaju sa duznom pannjom。

Tijekom prujanja struune podrike i pregleda dovrenih dokumenata, Advisera de e uvati tajnost dostavljenih podataka。斯特鲁伊尼的祷文,dokumenata mooe se izvrhniti na jedan od sljedeiih nazhina:

 • 多夫列涅赫多库梅那塔纳姆·斯特鲁姆·斯特鲁姆·亚库姆·埃波特
 • 普鲁金斯基,西格尔诺格,达尔金斯基,普鲁金斯基,西格尔诺格,达尔金斯基,普鲁金斯基,西格尔诺格,达尔金斯基,普鲁金斯基,西格尔诺格,达尔金斯基,普鲁金斯基,达尔金斯基,达尔金斯基,达尔金斯基,达尔金斯基,达尔金斯基,达尔金斯基,达尔金斯基,达尔金斯基,达尔金斯基,达尔金斯基,达尔金斯基

sadraji dostupni putem Web stranica u bilo kojem obliku,一个posebno dokumenti, predloici, predavanja, tagvi, fotografije, slike, crteki, dijagrami, grafikoni, audio i video materijali itd。, su zavitijeeni autorskim I drugim pravima intelektualnog vlasnivtva u skladu s vazeheim zakonskim odredbama。

Korisnici su odgovorni za moguie povrede autorskih prava ili drugih prava intelktualnog vlasnivtva koja se odnose na sadraj。

Na Web stranicama se nalaze imena fizikovsky i pravnih osoba, nazivi proizvoda ili usluga, zaitniti znakovi, logogopi, slike, grafikovsky prikazi, te drugi sadraji koji su predmet zaittite prava intelektualnog vlasnivta (u daljnjem tekstu: zavijeeni sadrajaj) iji je nositelj Advisera i/ili treele osobe。Pristupom ili koriztenjem Web stranica ili sadraja, ne stjejeete nikakvu licencu, pravo koriztenja, pravo iskoristavanja ili bilo koje drugo pravo vezano za zavitiveeni sadrajaj, osim u opsegu i na najin izrivitto naveden u odredbama ovih Uvjeta ili odgovarajuieeg odvojenog ugovora。

Nije dopuš塔诺河:

 • dostupne sadrjaje preuzimati, repeirati, kopirati, distribuirati, iznajmljivati, davati na koriztenje, objavljivati, priopvoavati neovlaztenim trehyim osobama ili iliroj javnosti, ili na bilo koji drugi najin koristiti sadraju komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog dopuujtenja od strane Advisere;
 • mijenjati, prilagovoavati, urevvivati, prevoditi, izravvivati izvedene radove iz bilo kojeg sadrzhaa dostupnog putem Web stranica u komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog dopuvttenja od strane Advisere;
 • koristii sadraja dostupan putem Web stranica u vezi s prodajom ili nuzheem na prodaju, reklamiranjem ili promocijom bilo kojih proizvoda ili usluga od strane bilo koje osobe。

Ukoliko samostalno otkrijemo, ili od korisnika ili treve osobe primimo obavijest o povredi autorskih prava i/ili drugih intelektualnih prava, poslovnih tajni ili drugih prava korisnika ili treihih osoba, ili bilo kakvoj drugoj povredi odredbi ovih Uvjeta, ili primimo zahtjev za uklanjanjem odreonig sadraja, Poveznice, zavitienog sadraja ili Interaktivnog sadraja, odmah vemopoduzeti sve potrebne mjere radi utvrtseivanja osnovanosti takvog zahtstalno i otklanjanja eventualne povrede。

narovitto, ukoliko samostalno otkrijemo, saznamo ili primimo odgovarajuih zahtjev vezano za sadrajh, Poveznicu ili zavitijeni sadraji, spremni smo surativati s navonim nositeljem intelektualnog prava vlasnivta, odnosno podnositeljem zahtjeva;A nositelj prava, odnosno podnositelj zahtjeva pristaju surativati s nama u dobroj vjeri u cilju utvrvivanja相关nog jinjeniovnog stanja我poduzimanja mjera radi otklanjanja naavodne povrede。pridrzhaavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da, prema vlastitoj procjeni, do pravomojunnog razrjeenja predmetnog spora, moomeno ukloniti s Web stranica sporni sadraj, Poveznicu ili zavitideneni sadraj。

Ukoliko se pak odgovarajuha obaviest ili zahtjev odnose na Interaktivni sadraja, podnositelj, kao i korisnik koji je sporni Interaktivni sadrajaj objavio, poslao, uuiitao ili na drugi najin ujinio dostupnim putem Web stranica, pruitit de nam sve potrebne podatke i objajenja u svezi zahtjeva, odnosno Interaktivnog sadraja。Ukoliko utvrdimo da je predmetni zahtjev osnovan (npr;na temelju pravomunone sudske odluke ili valjane nagodbe), bez odgavanja teemo ukloniti sporni Interaktivni sadraj的网络stranica。tako6er, pridrzhaavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da prema vlastitoj procjeni, do pravomojunnog razrjeenja predmetnog spora, moomeno ukloniti s Web stranica sporni Interaktivni sadraj, kao zatvoriti korisniiki rajunn dotiovnog korisnika, ito bez prethodne najave i bez obrazloenja。

保诚žanje Interaktivnih萨德尔žaja

Slanjem, uvitavanjem, omoguavanjem pristupa, razmjenom ili pruzanjem vlastitog sadraja na bilo koji najin putem javno dostupnog dijela Web stranica, korisnik ovlazjuje Adviseru da, prema vlastinog procjeni, bez daljnjeg posebnog dopuutenja i bez plaaya posebne autorske ili druge naknade, predmetni Interaktivni sadrajaj objavi ili ne objavi na Web stranicama, odnosno ukloni s Web stranica。Korisnik ima pravo zahtijevati da se priilikom objavljivanja njegovog Interaktivnog sadraja navede ili ne navede njegovo ime i/ili prezime, korisnijko ime ili drugi odgovarajuqi nadmak, te da se njegov objavljeni Interaktivni sadraji ukloni u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga。

纳达尔杰,korisnik ovlazjuje Adviseru i svakog druggog registriranog korisnika da koristi Interaktivni sadrajaj objavljen na javno dostupnom dijelu Web stranica u bilo koju svrhu, ukljuujuqqi njegovo daljnje ryiranje i distribuiranje drugim korisnicima ili trevim osobama u bilo kojem obliku (usmenom, pisanom ili elektronskom), te bilo kojim putem, sredstvom i bilo koji najin, u izvornom ili izvedenom obliku (skragenenom, dopunjenom, prevedenom na drugi jezik ili na drugi najinuuri,),我是daljnjeg posebnog dopuutenja我是plarianja posebne autorske ili druge naknade。meuttim, Advisera ne snosi odgovornost za postupanje drugih korisnika ili tredhih osoba vezano za Interaktivni sadraj koji je korisnik pruiio radi objavljivanja putem Web stranica。

Ukoliko se korisnik ne slaee ' s eventualnim izmjenama koje su ujinjene priilikom uvbivanja Interaktivnog sadrajja od strane Advisere, obavijestit e o tome Adviseru。Ukoliko Advisera, prema vlastitoj procjeni, odluigi kako sporni Interaktivni sadraji iz bilo kojeg razloga nije pogodan za objavljivanje na Web stranicama u izvornom obliku, uklonit die sporni izmijenjeni, a odbit die objaviti izvorni Interaktivni sadraji。

Ukoliko korisnik ne dopusta objavljivanje, ureagiivanje, koriiktenje, ryiranje ili distribuiranje svojeg Interaktivnog sadrjaja u svrhu, na najin i pod uvjetima odreheim u ovim uvjetima, mora to izrivitto navesti prilikom prujanja sadrjaja radi objavljivanja putem Web stranica。Advisera pridrava pravo, ali ne preuzima obvezu, da prema vlastitoj procjeni i bez obrazloenja moke objaviti takav Interaktivni sadraj s naznakom ogranienja koja je odredio korisnik koji ga pruka, ili odbiti da ga objavi。

Ukoliko Advisera, drugi korisnici ili treie osobe budu peljeli koristiti odrevveni Interaktivni sadraju svrhu, pod uvjetima ili na najin koji nije izrivitto dopustten na temelju ovih Uvjeta, mogu zatraititi posebno dopuutenje od korisnika koji prujio predmetni Interaktivni sadraju svrhu。

Jamstva korisnika

pruanjem Interaktivnog sadrajja radi objavljivanja putem

 • da je njegov autor, ili nositelj odgovarajuih autorskih i/ili drugih prava intelektualnog vlasnivtva steenih na zakonit najin, te da je ovlajten omogutiiti objavljivanje, ureagiivanje, koriztenje, ryiranje ili distribuiranje Interaktivnog sadrajja u svrhu, na najin i pod uvjetima odrezheim u ovim uvjetima;
 • da Interaktivni sadrajaj prutijradi objave putem Web stranica u dobroj vjeri, te da prujajje, objava i daljnje koriztenje sadrajja u skladu s odredbama ovih Uvjeta neve ni na koji najin povrijediti prava Advisere, drugih korisnika ili trevih osoba, ukljuujujui osobito autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasnitva, poslovnu tajnu, ugled, ajast i dostojanvot, privatnost, obiteljjvot, druga prava na privatnost, iva druga prava zavitijenena vajevim zakonskim odredbama,Niti de prouzrovititi ittetu, bilo materijalnu ili nematerijalnu, bilo izravnu ili neizravnu;
 • da je Interaktivni sadraj, prema njegoom najboljem znanju i uvjerenju, potpun, istinit, tovian i sl;
 • da die zavititii Adviseru od svih eventualnih zahtjeva drugih korisnika ili trehhih osoba podnesenih Adviseri zbog povrede ovdje danih jamstava korisnika, a posebno zbog povrede prava intelektualnog vlasnitva, poslovne tajne, prava na privatnost ili bilo kojih drugih prava vezanih za Interaktivni sadraj kojeg je pruiio, ukljujujuhi zahtjeve za naknadom hitte;a Advisera e e korisnika odmah obavijestiti o podnoenju takvih zahtjeva;
 • da ve Adviseri, drugim korisnicima i/ili treimim osobama u potpunosti nadoknaditi svu sttetu i troovkove (ukljujujujui troovkove pravnog zastupanja i sudske troovkove) nastale uslijed povrede ovdje navedenih jamstava。

Odricanje I ograniČenje odgovornosti

Niti u jednom sluujju je Advisera, njezini direktori, zaposlenici, partneri, zastupnici, dobavljaji ili povezana druztva, snositi odgovornost za bilo kakvu neizravnu, sluzajnu, posebnu, posljediuznu ili kaznenu sttetu, ukljujujuqi bez ogranienja, gubitak profita, podataka, uporabe, goodwill, ili druge nematerijalne gubitke, koji proizlaze iz (i) vasegg pristupa ili koriztenja, odnosno nemoguynnosti pristupa ili koriztenja;(ii) ponananja ili sadrzhaa bilo koje treie strane na Web stranicama;(三)sadrzhaa dobivenog的网络张力;i (iv)新拉夫特诺格普里斯图塔,科里滕亚利利promjena vasih objava ili sadrzhaa, bilo da se temelje na jamstvu, ugovoru, deliktu (ukljujujuu nemar) ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji, neovisno o tome da li smo obavijejteni o moguzhnosti nastanka takve stetete, i iak i ako se utvrdi da prijenjeni pravni lijek nije ostvario svoju svrhu。

我的网,我的网,我的网。Web stranice i proizvodi se pruzhaju "takvima kakvi jesu" i" kako su dostupni"。Web stranice se pruzhaju bez ikakvog jamstva, bilo izrivitog ili preutnog, ukljujujudi, ali ne ograniavavajudi se na, preuutno jamstvo utrichvosti, prikladnosti za odreomenunamjenu, nekrenja ili izvrenja ugovora。

a)网络stranice i proizvodi funkcionirati bez prekida, biti sigurne ili dostupne u bilo kojem trenutku ili na bilo kojemu mjestu;B) bilo kakve pogrezke ili nedostaci biti ispravljeni;c)伊犁毒病毒网株;我的名字是:rezultati koriztenja网,我的名字是zadovoljiti vazahtjeve。

ogranikovavamo svoju odgovornost za ittetu, do najveve mjere dopuutene zakonom, po bilo kojoj osnovi najvive do iznosa (1) koji ste platili za odgovarajuou uslugu i/ili proizvod, odnosno drugi sadrajaj ili (2) do 1.000,00 USD ukoliko pravilo pod (1) nije moguve prijeniti zbog naravi povrede, uttete, naknade ili neke druge okolnosti。

咱Š泰坦PRIVATNOSTI

priopvoavanje i otkrivanje osobnih podataka trehyim osobama

vasi osobni podaci bit ve ve hostirani i pohranjeni na servisima kao ivto su Amazon AWS,谷歌Cloud, GoToWebinar, Zoom, WPEngine i HubSpot, na posluziteljima koji se nalaze u Europskoj uniji i Sjedinjenim ameriovkim draviama, kao i drugim zemljama koje mojda nemaju odluku adekvatnu onoj Europske unije;ostali podizvovvii树的奇异的mogu imati pristup vasim podacima samo u svrhu navedenu u sljedejeem odjeljku - pristup takvih trehih strana je strogo kontroliran。

Kadgod kaljemo podatke zemljama koje ne prujuju istu razinu zaitite kao i Uredba EU o zaitti podataka (GDPR), koristit homo odgovarajue zaztitne mjere kako bismo zaittili vase osobne podatke, ukljujujuhi, ali ne ograniavavjuhi se na Standardne ugoorne klauzule za izvritelje obrade。

(ukljuivo i email adresu) nikada nevieemo dostaviti treimim stranama u marketinakke svrhe。

Koje osobne podatke prikupljamo?

Vrsta podataka koje prikupljamo odrebaki svrhe su:我的我的,telefonski broj, radno mjesto, drava boravka, poslovni podaci vezani uz implementacju标准,IP adresa, adresa e- poitte, te ostale podatke koji su navedeni u Obavijesti o zaitti privatnosti koja se nalazi uz svaki obrazac na kojem prikupljamo vaviava boravka。

Svrha i najin prikupljanja i koriztenja osobnih podataka

Advisera vrci prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s odredbama Uredbe EU o zaitti osobnih podataka (EU GDPR) i drugih proisa vajeihih u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji。

vaseg odobrenja - slobodnog i izrivitog pristanka na obradu vashih osobnih podataka u svrhe koje su u svezi s koritenjem sadrajja i proizvoda dostupnih putem Web stranica。vasu suglasnot za prikupljanje, odnosno obradu vasih osobnih podataka u odrecou svrhu, zatraitoveemo prilikom popunjavanja odgovarajuegg obrasca objavljenog na Web stranicama。

Vam odgovorili na upite vezane za sadrjaje i proizvode dostupne na Web stranicma, kao i da bismo Vas informirali o postojeimim i novim sadrjajima, proizvodima, materijalima, funkcionalnostima, uslugama i drugim ponudama koji bi Vam mogli biti interesantni, te u svrhu poboljjja kvalitete sadrjaji Web stranica。naqei。

Sve prikupljene podatke pohranjujemo u elektronskom obliku, te primjenjujmo odgovarajue mjere i postupke kako bi se sprijeiio neovlavteni pristup tim podacima, odrrala razina zaittite osobnih podataka i pravilno koristili podaci koje prikupljamo在线。

Iako poduzimamo sve odgovarajue mjere kako bismo osigurali da ne dove neovlavtenog otkrivanja vasih osobnih podataka, ne moomeno jamvititi da neki od prikupljenih osobnih podataka neve nikada biti otkriveni na najin koji nije u skladu s ovim Uvjetima。sluvajno otkrivanje moke biti, na primjer, posljedica pogreznog predstavljanja priilikom pristupa internetskim stranicama koje sadrke takve podatke, sa svrhom ispravljanja moguhih pogreiaka u tim podacima。nehomemo biti odgovorni, do najveie mjere dopuvttene zakonom, za ittetu uzrokovanu korisnicima ili trevimosobama u svezi sa sluuajnim otkrivanjem osobnih podataka。

奥布拉达osobnih podataka u Conformio

我爱你,我爱你,我爱你整合,Uvjete obrade podataka i sigurnosti

Prikupljanje i obrada osobnih podataka od奇异的drugih korisnika ili trethih osoba

Web stranice sadrpe Interaktivni sadraji, mogu sadravati i Poveznice na internetske stranice tredhih osoba, putem kojih drugi korisnici ili trepe osobe mogu stedi ovlajten ili neovlajten pristup vavim osobnim podacima。Ovi se Uvjeti ne primjenjuju na prikupljanje, obrudu ili koriztenje osobnih podataka koje priopvoavate drugim korisnicima i/ili treimim osobama。U vevem je interesu da se upoznate s pravilima o zaittii osobnih podataka, te pravilima o zaittii privatnosti koje primjenjuju drugi korisnici /ili tree e osobe。布都哥达内玛莫kontrolu nad podacima koje dajete priilikom pristupa u koritenjem Interaktivnog sadrajja, Poveznica ili internetskih stranica treihih osoba, ili u drugim sluuajevima u kojima svoje osobne podatke priopvacate drugim korisnicima i/ili trehimosobama, nevemo biti odgovorni za bilo kakvu ittetu uzrokovanu Vama, a koja proizlazi iz jininjenice da ste im priopilii osobne podatke u vezi koritenjem Web stranica。

Izmjena i brisanje osobnih podataka

Imate zakonsko pravo zahtijevati izmjenu ili brisanje svojih osobnih podataka, ili brisanje iz注册官korisniikke baze podataka, u bilo kojem trenutku。Izmjena ili brisanje podataka se vrri na temelju odgovarajuie obavijesti upuene nakontaktnaveden na Web stranicama。

可乐č我ć(英格兰。饼干)

pridraviamo pravo koristiti kolaavie。

kolaiich je skup podataka koji sluqi kao vasi anonimni个别化,身份识别kojeg internetske stranice kalju vevem pregledniku。kolaxiqi se kalju priilikom vaseg pristupa internetskoj stranici, pohranjuju na vasem razuunalu i sluie za biljejeenje informacja o vasim daljnjim online posjetima。Dakle, nakon ivto se kolaiic pohrani na vevem rajuunalu priilikom prvog privog internetskoj stranici, svaki put kad se vratte, ta ve internetska stranica potraiiti svoj kolaiic kako bi provatila u njemu zapisane podatke。

布都奇达普雷斯塔夫利亚努尼个人和身份识别,科拉维奇涅萨德瑞奇尼提拉尔杰internetskoj斯特拉尼奇koja ga je pohranila na vaem rajuunalu尼卡可夫osobne pohdatke, vec samo omogugujuje brke i ujinkovitije aktiviranje informacja, podataka i postavki koje ste vec prethodno dali priilikom pristupa i koriztenja pojedine internetske stranice。

瓦什·普雷格勒尼克,我的波德辛那那辛达·斯瓦卡·斯瓦尼卡莫伊·普里斯图蒂萨莫·斯瓦吉姆·科莱维德伊玛科耶·普里托诺·斯瓦拉,阿里·尼·科莱维德伊玛·斯瓦尼卡。

U izborniu Opcije ili Postavke svog preglednika moette odabrati odgovarajuou opciju za primanje kolaaviia, pa uak i njihovu potpunu zabranu。mevatim, potpunim onemogujuavanjem kolaavia otejat e e se ujinkovitost pojedinih sadrzhaa dostupnih na pojedinim internetskim stranicama

Vrijeme zadržavanja

我,奥索布尼,波达西,科耶,德里莫,市场,我,我,奥,奥,乌苏加,乌苏,我,那,我,我,信息。

Čuvat。我爱你,我爱你,我爱你。vasi se podaci takoder mogu izbrisati na vaso zahtjev prije istka razdoblja od 90 dana。

弗吉尼亚州š一prava

moeete otkazati preplatu na bilo koju vrstu poruka e popote很奇怪Advisere klikom na poveznicu " otkaite preplatu " u podnozhau poruke e popote。

Ako smatrate da su bilo koji osobni podaci koje imamo o Vama netojni ili nepotpuni, imate pravo traititi da ih pregledate, ispravite ili izbriiete。奥斯瓦里塔普拉瓦,奥布拉提斯纳姆timu咱podrš骨

U slujaju da jeelite podnijeti allbu o postupanju s vavim osobnim podacima, molimo kontaktirajte nazo蒂姆咱podrš骨.Vama rijeititi问题。

Ako i dalje smatrate da se s vavim osobnim podacima nije postupalo na odgovarajuhi najin sukladno zakonu, moete se obratiti Agenciji za zavititu osobnih podataka共和国Hrvatske i podnijeti kalbu。

Uvjeti koriŠtenja predloŽaka dokumentacije

Dokumenti/dokumentacija prodani putem Web stranica su zavitiveeni autorskim pravima Advisere。

Po plaaconju, Advisera Vam dodjeljuje neiskljuivo, trajno, ograniieveno pravo da koristite dockument /dokumentaciju diljem svijeta, ito iskljuivo na ovdje izrivitto navedeni najin。Sva prava koja nisu ovdje izrivitto navedena su zadrrana。

ovlazteni ste koristiti dokument/dokumentaciju u bilo koju svrhu, ali iskljuivo za potrebe vaseg poslovanja, na bilo koji najin koji je u skladu dodijeljenim pravima, kopirati dokument/dokumentaciju u cjelini ili djelomizno, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvima i u bilo kojem obliku, te prevesti na druge jezike, priilagooditi, urediti ili na bilo koji najin izmijeniti dokument/dokumentaciju。

izrivitto je zabranjeno koristiti dokumentaciju komercijalno za bilo koju namjenu ili potrebu koja nije izravno povezana的vasim internim poslovanjem。narojitto je zabranjeno dati u najam ili distribuirati izvorne dokumente/dokumentaciju ili njihove kopije prodajom ili na drugi najin, ili ih ponuditi s namjerom prodaje, kao i sttampati, objavljivati i uvbiniiti dostupnim javnosti putem zijavanih ili beqiivnih sustava, omoguguvvjuhi neovlatenim trevim osobama da pristupe dokumentima s mjesta i u vrijeme po njihovom izboru。objavljivanje na internetu), bez prethodne pisane suglasnosti od strane Advisere。

Niste ovlavteni da prenesete svoja prava na treve povezane ili nepovezane pravne ili fiziovke osobe, ukljujujuqi i vase povezane tvrtke, niti da date takvim trevim osobama bilo kakva prava na koriztenje dokumenta/dokumentacije bez prethodne pisane suglasnosti od strane Advisere。

Kupnja, preplata I besplatne探头

Kupnja

Ako zeelite kupiti bilo koji proizvod ili uslugu dostupne putem naih Web stranica(“Kupnja”),moomeno traititi da dostavite odre棱ene podatke relevantne za kupnju ukljujujudhi, bez ogranienja, broj kreditne kartice, datum isteka kreditne kartice, adresu za naplatu i podatke za dostavu。

Vi izjavljujete i jammite da:(i) imate zakonsko pravo na koriztenje bilo koje kreditne kartice ili druggog sredstva platija u svezi s bilo kojom Kupnjom;我(二)我的家乡,我的家乡,我的家乡。

Dostavljanjem takvih podataka dajete nam pravo da podatke damo trehyim stranama u svrhu omoguvoavanja zavretka Kupnje。

Mi zadrzhaavamo pravo da odbijemo ili otkaemo vasu narududbu u bilo kojem trenutku iz odreonih razloga koji ukljujuju, ali se ne ograniavaju na: dostupnost proizvoda ili usluge, pogreeku opisu ili cijeni proizvoda ili usluge, pogreeku vasj narududbi ili druge razloge。

扎德罗卡瓦莫普拉沃达奥德比杰莫伊犁奥特卡梅莫瓦乌纳鲁杜布乌斯鲁扎朱桑那那普里耶瓦鲁伊犁新拉夫拉滕伊犁尼扎康特特拉克西耶。

Pretplate

Neki proizvodi i usluge na Web stranicama se naplajujutemeljem preplate(“preplata (e)”)。Vi teete biti tereereeni unaprijed, opetovano i periodivno(“Naplatni ciklus”)。Naplatni ciklusi su odreeneni na mjeseevnoj ili godiynjoj osnovi, ovisno o vrsti plana preplate koji odaberete prilikom kupovine preplate。

Na kraju svakog Naplatnog ciklusa, vasa preplata e automatski biti obnovljena pod identinim uvjetima, osim ako ju Vi ili Advisera ne otkaeete。Obnavljanje preplate moeete otkazati ili putem vevonline stranice za upravljanje rajuunm ili moeete kontaktirati AdviseraTim za korisniikku podrikku

Za obrudplaaya ve preplate potreban je validan navinplaaya, ukljujujui kreditne kartice ili PayPal。我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们。dostavljanjeh, takvih, podataka,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ukoliko se automatska naplata ne izvrizi bilo kojeg razloga, Advisera e e izdati elektroniiki rajuni koji pokazuje da morate nastaviti ruvno i u odreignom roku izvrititi punu uplatu za odgovarajui naplati period koji je naveden na razuu。

Promjene naknada

我的朋友,我的朋友,我的朋友,我的朋友,我的朋友。Sve projene preplatniovkih naknada stupaju na snagu na kraju tekudjeg naplatnog ciklusa。

我的朋友,我的朋友,我的朋友,我的朋友,我的朋友,我的朋友。

Ako nastavite koristiti Web stranice nakon ivto promjena preplatniovkih naknada stupi na snagu, smatrat e e se da privvatiti izmijenjeni iznos naknade。

Besplatna proba

Advisera mooe, prema vlastitom nahovvju, ponuditi preplatu s besplatnom probom tijekom ogranienoog ili neogranienenskog perioda(“Besplatna proba”)。

我的神,我的神,我的神,我的神,我的神,我的神。

Ukoliko unesete podatke za naplatu priilikom prijave za Besplatnu probu, Advisera neede izvrvititi naplatu do istka perioda Besplatne probe。Posljednjeg dana perioda Besplatne probe, osim ako niste otkazali preplatu, automatski die Vam biti naplaeenena primjenjiva preplatniikka naknada prema vrsti preplate koju ste odabrali。

建议扎德拉瓦娃的普拉沃,比洛,科吉姆,特伦特库,我是,我是,我是,我是,伊兹米杰尼,我是,我是,我是,我是,我是。

Dostupnost, pogreŠke我netoČnosti

我kontinuirano azuuriramo nazuponudu proizvoda i usluga na Web stranicama。Proizvodi ili usluge dostupni na naim Web stranicama mogu biti s pogrevno navedenom cijenom, netovno opisani ili nedostupni, te moke doqi do kahnjenja u azuuriranju podataka na Web stranicama i u naim oglasima na drugim internetskim stranicama。

我的名字是我的名字,我的名字是我的名字,我的名字是我的名字,我的名字是我的名字。普里德罗瓦莫,我的信息,我的信息,我的信息,我的信息,我的信息,我的信息。

Otkazivanje usluge I povrat novca

在线tewoajevi i Obuke

那努迪莫·波弗拉特·诺卡·纳孔·斯托特·达利·纳鲁迪布扎·波拉干杰·斯皮塔·波拉加里·斯皮特,贝兹·奥兹拉·达里·斯特加·波洛利利·伊犁尼。meuttim, postoje okolnosti koje nam omogudiavaju da Vam ponudimo povrat novca za plaeni ispitu roku od 90 dana nakon kupnje, one su sljedeje:(1) niste bili u moguynnosti pristupti ispitu zhnikovsky问题na Web stranicama, (2) niste bili u moguynnosti zavriti ispit zhnikovsky问题na Web stranicama, (3) niste pristupili ispitu roku od 90 dana nakon kupnje。Ako traeite povrat novca bez pristupanja ispitu, mi Vam vratiti naknadu za ispit, ali diemo prijeniti naknadu za povrat u iznosu od 30000美元。

Za online radionice, mooete odgoditi radionicu u sljedehyim okolnostima:

 • Ako odgodite termin najmanje 2 dana prije datuma odrajavanja radionice, naplatit vemo naknadu od 30000 USD za odgodu radionice。
 • Ako odgodite termin manje od 2 dana prije datuma odrajavanja radionice, naplatit vemo naknadu od 150,00 USD za odgodu radionice。

Za online radionicu pod sljedehyim okolnostima:

 • 2 Dana prije datuma odraavanja radionice, dobit veete 90% povrata;
 • Nema povrata novca ako otkaete radionicu manje od 2 dana prije odraviavanja, ili ako one prisustvujete radionici bez prethodne obavijesti。

Za virtualnu obuku uivvo moeete odgoditi obuku pod sljedehyim okolnostima:

 • Ako odgodite termin najmanje 2 dana prije datuma odrajavanja obuke, naplatit qemo naknadu od 30000 USD za odgodu obuke;
 • Ako odgodite termin manje od 2 dana prije datuma odrajavanja obuke, naplatit qemo naknadu od 90,00 USD za odgodu obuke。

Za virtualnu obuku uivvo moeete otkazati obuku pod sljedehyim okolnostima:

 • 2 Dana prije datuma odraavanja obuke, dobit veete 90% povrata;
 • Nema povrata novca ako otkaete radionicu manje od 2 dana prije odraviavanja, ili ako one prisustvujete radionici bez prethodne obavijesti。

Sve odluke o povratu novca i naa pravila o njima podlijeou naoj prosudbi。U tom smislu od Vas moomeno zatraititi da nam poalijete snimke zaslona s primljenom obavijesti o pogreiki ili druge dokaze。Prije povrata novca uvinit jeemo sve da naos proizvod odgovara我vavim我naim标准化。

predloci dokumenata i paketi dokumentacije

Zbog prirode naih predloiaka i paketa dokumentacije, povrat novca nije moguic ni u kojem sluuaju nakon narudbbe i isporuke predloika。布杜里达,苏,奈西,原兹沃迪,洋地棉,弗拉提,那孔,伊,波鲁克,奈,伊,穆古,弗拉提。Prije kupnje moette pregledati naese predlokke kako biste uvjerili da se radii upravo o onome ivto traeite。Kupnjom naih predlohaka dokumentacije ili paketa dokumentacije potvrugjete da razumijete i da pristajete na navedene uvjete。我的名字,我的名字,我的名字,我的名字,我的名字,我的名字,我的名字,我的名字。(2) niste mogle preuzeti nazuu datoteku ili ne moecete spremiti ili otvoriti predloak。

Sve odluke o povratu novca i naa pravila o njima podlijeou naoj prosudbi。U tom smislu od Vas moomeno zatraititi da nam poalijete snimke zaslona s primljenom obavijesti o pogreiki ili druge dokaze。Prije povrata novca uvinit jeemo sve da naos proizvod odgovara我vavim我naim标准化。

Pretplatni proizvodi

Osim u sluwoajevima proisanim zakonom, plaene naknade za preplatu se ne refundiraju。

纳波梅娜:U sluuaju lainne ili新斯拉夫婷uporabe vace kreditne kartice moete zatraititi povrat novca i trenutni prekid preplate。O tome nas odmah obavijestite putem putemObrasca za podrikku korisnicima

MJERODAVNO PRAVO

Ovi Uvjeti se primjenjuju i tumaue u skladu sa zakonima共和国Hrvatske i Europske Unije, bez obzira na sukob zakonskih odredbi。U slujaju spora iskljuivo su nadlehnni hrvatski sudovi。

我爱我的家乡,我爱我的家乡,我爱我的家乡。Ukoliko sud smatra da su neke odredbe ovih Uvjeta nevajeye ili neprijenjive, preostale odredbe ovih Uvjeta ostaju na snazi。Ovi Uvjeti predstavljaju cjelokupni ugovor izmexvu nas u svezi naih Web stranica, te nasljevvju i zamjenjuju sve prethodne ugovore koje smo mohdda mekovobno sklopili u svezi Web stranica。